โต๊ะเครื่องแป้ง

 

โต๊ะเครื่องแป้ง

โต๊ะเครื่องแป้ง เรือนไม้ไทย

 โ ต๊ ะ เ ค รื่ อ ง แ ป้ ง

ควร อยู่ใกล้หน้าต่างเพื่อให้ได้แสงธรรมชาติขณะแต่ งหน้า ควรเผื่อพื้นที่สำหรับเก้าอี้แต่งตัว 60 เซนติเมตรด้วย เพื่อที่จะได้สอดเก้าอี้เข้าออกได้อย่างสบาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s