E’Commerce Is Everything

หลังจากพิจารณาถึง 2 ประการแรก 1 คือความชอบธรรม 2 คือสภาวะอากาศ และประการที่ 3 ที่เป็นเงื่อนไขต่อมาก็คือ สมรภูมิที่ ภูเขาหรือเป็นที่ราบ ความทุรกันดาร หรือสมบูรณ์ ดีหรือเลว ใกล้หรือไกล

คำว่าสมรภูมิหมายถึง พื้นที่ ที่ทำการรพ. ตากสินแพทย์หรือชนะ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น ที่นักการทหารต้องทราบ เป็นอย่างยิ่ง พื้นที่รบพุ่ง ที่ทหารจะต้อง ทำการต่อสู้ มีสภาวะ สภาพ ภูมิประเทศเป็นอย่างไร เป็นภูเขาสูงหรือที่ราบ อยู่ไกลหรือใกล้จากเมืองที่ตั้ง พื้นที่กว้างใหญ่หรือแคบ ที่จะใช้เผด็จศึก หรือสถานที่ ที่จะบังคับข้าศึก ให้อยู่ที่ใด เพื่อเป็นพื้นฐานในการ เตรียมกองทัพ เตรียมอาวุธที่ใช้ที่มีอยู่ และคำนวณเรื่องของเสบียง วิธีการรบแบบใด ที่จะสามารถพิชิตข้าศึกได้โดยเด็ดขาดราคาประตูไม้สัก

ซึ่งในทางสงครามธุรกิจการค้า สมรภูมิควรที่จะหมายถึง พื้นที่การขาย ตำแหน่งการตลาด การทำค้าขายและการทำธุรกิจทั่วไป ที่สำคัญไม่กินกันไปกว่า

1 คือวัตถุประสงค์ ซึ่งหมายถึงคุณธรรม

2 ช่วงเวลาการลงทุน ซึ่งหมายถึงดินฟ้าอากาศ

สมรภูมิคือพื้นที่การขายหรือ ตำแหน่งการตลาด ซึ่งจะเป็นผลที่กำหนดผลตัดสินผลในการ ธุรกิจนั้นนั้น อาจจะมีหลายพื้นที่ในการทำธุรกิจ เหมือนเช่นหลายสมรภูมิในหนึ่งสงคราม ที่นักการตลาด ผู้ประกอบการต้องมีวิสัยทัศน์ และมองภาพรวมของธุรกิจของตนให้ชัดเจน บาง พื้นที่อาจจะประสบความสำเร็จมากกว่าอีกพื้นที่ นึง หรือ สินค้านึง เหมาะสมกับ พื้นที่นี้ อาจจะไม่เหมาะสม กับบาง พื้นที่ และกว่าจะทราบผลทางการตลาดต้องใช้เวลา

ตัวอย่างเห็นได้ชัดเจนนั่นก็คือ การเลือกทำเลสาขาของร้านสะดวกซื้อ เซเว่น-อีเลฟเว่น ที่ต้องเลือกทำเล เป็น ไม่ใช่ทำเลตาย ซึ่งเป็นหลักของฮวงจุ้ย ของจีน ก็คือ

พื้นที่เปิด ที่มีพลัง หรือ คนหมุนเวียนกันไปมาเป็นจำนวนมาก และทำให้ตายก็คือ

พื้นที่ปิด ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวได้น้อยมากประตูไม้สักแพร่

และการเลือกตำแหน่งของเบียร์ช้าง ที่มุ่งไปตลาดล่าง ที่มีกำลังซื้อในราคาขวดละไม่เกิน ห้าสิบ บาท ไม่ใช่ตลาด เกรดเอ ที่ขายกันในราคาแพง ถ้าเบียร์ช้าง ที่มีคุณภาพระดับราคาที่เป็นอยู่นี้ ไปวางในตลาดเบียร์ที่สูงกว่า เบียร์ช้าง ก็คงไม่เกิด และกลายเป็นตำนาน เห็นความสำเร็จของเจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดีแน่นอน เพราะมันคนละพื้นที่ในการทำตลาดกัน

นักธุรกิจหรือคนที่คิดทำการค้าในทุกระดับ จึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องของตลาด หรือสมรภูมิเป็นอย่างยิ่ง เพราะชี้เป็นชี้ตายได้เลยในระดับนึงทีเดียวประตูไม้สักบานคู่

ถึงแม้ย่างไรก็ตามแต่กุลยุทธ์แต่ละที่ แต่ละสินค้าจึงต้องเลือกให้เหมาะสมที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดในการทำตลาดในแต่ละครั้งเพื่อสัมพันธ์กับงบประมาณและความคาดหวังของทุกคนตั้งแต่ลูกจ้างไปตลอดจนถึงระดับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นโดยรวมทั้งหมดโดยมิให้มีเรื่องที่ต้องเคลือบแคลงใจต้องสงสัยกันในภายภาคหน้าซึ่งจะแก้ไขได้ยากมากรื่องที่สุด

ประตูไม้สัก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s