Leader Is A Power For Everything ?

ในฐานะพ่อแม่เราเล่าเรื่องต่างๆให้ลูกลูกฟังบางครั้งก็เป็นเดียวที่ เราเคยได้ยินตอนเด็กในฐานะเพื่อนร่วมงาน เราเราเรื่องซุบซิบล่าสุดให้กันและกันฟัง และในฐานะเพื่อนเราเล่าเรื่องในชีวิตประจำวันให้แก่กัน อย่างไรก็ตาม มีเพียงในฐานะธุรกิจเท่านั้น ที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการเล่าเรื่อง นั่นเป็นเรื่องน่าเสียดายเหลือเกิน คุณจำได้มั๊ยว่าครั้งล่าสุด ที่คุณได้ยินใครสักคนเล่าเรื่อง เพื่อเก่นนำประเด็นทางธุรกิจคือเมื่อไหร่ การเล่าเรื่องเป็นเครื่องมือที่ถูกประเมินค่าและนำมาใช้น้อยกว่าที่ ควรจะเป็น  เรามาดูกันว่า การเล่าเรื่องสามารถทำหน้าที่ เป็นเครื่องมืออันทรงพลัง มีประสิทธิภาพ ในการทำโมเดลธุรกิจใหม่ จับต้องได้มากขึ้นอย่างไรเฟอร์นิเจอร์ ไม้

โดยธรรมชาติแล้ว โมเดลธุรกิจที่แปลกใหม่ จะเป็นสิ่งที่อธิบายและทำความเข้าใจได้ยาก มันดูแตกต่างจากสิ่งที่คุ้นเคย และท้าทายสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และมีบังคับให้ผู้ฟังเปิดใจให้กว้างรับความเป็นไปได้ไหม่ไหม่ จึงมักจะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านตามมาเพราะฉะนั้น สิ่งสำคัญคือการอธิบายโมเดลธุรกิจใหม่ใหม่ ในแบบที่ไม่ทำให้เกิดการต่อต้าน การเล่าเรื่องจะช่วยคุณร่าง และวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ ใหม่ใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องราวที่ดี จะต้องดึงความสนใจของผู้ฟัง มันจึงเป็นเครื่องมือ ชั้นยอดในการเตรียมความพร้อม ก่อนการอภิปราย ลงในรายละเอียดเกี่ยวกับโมเดลธุรกิจ โดยการเล่าเรื่อง จะทำหน้าที่สกัดกั้นความไม่เชื่อ อันเนื่องมาจากการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยindex

 

ทำให้สิ่งใหม่จับต้องได้การอธิบาย โมเดลธุรกิจ ใหม่ใหม่ ที่ยังไม่เคยผ่านการทดสอบให้ทุกคนเข้าใจนั้นแทบไม่ต่างจากการใช้ถ้อยคำมาอธิบาย ให้ทุกคนเห็นถึงความงดงามของภาพวาดเลย แต่การเล่าเรื่องว่าโมเดลธุรกิจของคุณจะสร้างคุณค่าขึ้นมาได้อย่างไร เปรียบเสมือนการระบายสีสันลงในพื้นผ้าใบ เพราะมันจะทำให้สิ่งต่างๆจับต้องได้ประตูไม้สัก

 

การสร้างความกระจ่าง การเล่าเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าโมเดลธุรกิจของคุณ สามารถช่วยแก้ปัญหาของลูกค้าได้อย่างไรนั้น เป็นวิธีที่ชัดเจนในการแนะนำผู้ฟัง ให้รู้จัก กับแนวคิดของคุณ พวกเขาจะคล้อยตามและเปิดช่องให้คนอธิบาย model ธุรกิจโดยละเอียดในภายหลังเฟอร์นิเจอร์ ไม้

 

การดึงดูดผู้คน ผู้คนจะมีอารมณ์ร่วม กับเรื่องราวมากกว่าการยกเหตุผลขึ้นมาอ้าง จงนำผู้ฟังไปสู่สิ่งใหม่ใหม่ด้วยการเปลี่ยนความ เป็นเหตุเป็นผลของโมเดลธุรกิจ ให้อยู่ในรูปของเรื่องราวที่จับใจ

 

การโน้มน้าวพนักงาน เมื่อเปลี่ยนไปใช้ โมเดลธุรกิจใหม่ใหม่ บริษัทจำเป็น ต้องโน้มน้าว พนักงานให้ คล้อยตาม พวกเขา ต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวธุรกิจใหม่ใหม่กระจ่างแจ้งและรู้ว่ามันมีความหมายต่อพวกเขาอย่างไร นี่คือสิ่งที่นำเสนอด้วยตัวอักษรผ่านโปรแกรมพาวเวอร์พอยทำได้ ไม่ดี วิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าคือการแนะนำ โมเดลธุรกิจใหม่ใหม่ โดยอาศัยการนำเสนอเรื่องราวที่ประทับใจ ซึ่งมีโอกาสสูงกว่ามากที่จะดึงดูดผู้คนให้เข้ามามีส่วนร่วม การดึงดูด ความสนใจ และความอยากรู้ของผู้คน จะเปิดทางไปสู่การนำเสนอที่ ลงลึก ไปในรายละเอียดและการอภิปรายในเรื่องที่ไม่คุ้นเคย

 

การนำเสนอต่อนักลงทุน ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการคุณก็มีโอกาสที่จะต้องนำเสนอแนวคิด โมเดลธุรกิจ ของคุณต่อหน้านักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นในอนาคต และคุณรู้อยู่แล้วว่าพวกนักลงทุนจะหยุดฟังคุณทันทีที่คุณบอกพวกเขาว่า คุณมีวิธีที่จะทำให้ธุรกิจของคุณกลายเป็นกูเกิลรายต่อไป สิ่งที่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น อยากรู้ก็คือ คุณจะสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าได้อย่างไร และคนจะทำเงินจากนาทีนั้นได้อย่างไร นั่นเป็นโครงเรื่องที่สมบูรณ์แบบเลยก็ว่าได้ คุณสามารถเล่าเรื่องเพื่อแนะนำบริษัท และโมเดลธุรกิจของคุณก่อน ที่จะไปพูดเรื่องแผนธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ
บอกเล่าสิ่งใหม่ใหม่ แนวคิดสำหรับโบเดี๋ยวธุรกิจไม่ไหมนั่น สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกที่ในองค์กร บางแนวคิดยอดเยี่ยม บางแนวคิดก็งั้นงั้น ขณะที่คิดก็ไร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม แม้แต่แนวคิดที่ยอดเยี่ยมมากๆ ประสบความยากลำบากในการฝ่าฟัน อุปสรรคต่างๆ ว่าจะกลายเป็น กลยุทธ์ของบริษัท ดังนั้น การนำเสนอ โมเดลธุรกิจใหม่ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญ ตรงนี้นี่เองที่การเล่าเรื่องสามารถช่วยได้ ถึงแม้ฝ่ายบริหารจะสนใจที่ตัวเลขและข้อเท็จจริง แต่การมีเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมก็สามารถ ดึงดูดความสนใจของพวกเขาได้เช่นกัน เพราะมันจะทำให้มองเห็นภาพรวมโดยไม่ติดอยู่กับรายละเอียดมากเกินไป

เตียงไม้สัก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s