Making tangible business models.

การทำให้โมเดลธุรกิจจับต้องได้

เป้าหมายของการเล่าเรื่องคือการนำเสนอ โมเดลธุรกิจใหม่ใหม่ ในแบบที่จับต้องได้และดูน่าสนใจ จงทำให้เรื่องราวเรียบง่ายและมีตัวเอกเพียงตัวเดียว คุณสามารถเล่าเรื่องด้วยมุมมองที่หลากหลาย โดยขึ้นอยู่กับว่าผู้ฟังของคุณเป็นใคร ต่อไปนี้คือมุมมองที่เป็นไปได้ 2แบบด้วยกันประตูไม้สักแพร่

 

1 มุมมองของบริษัท – พนักงานช่างสังเกต ให้คุณอธิบายโมเดลธุรกิจ ในรูป ของเรื่อง เล่าจากมุมมองของคนงานคนหนึ่ง ให้เค้าเป็นตัวที่สาธิตให้เห็นว่า model ธุรกิจใหม่มีความเหมาะสมอย่างไร นั่นอาจเป็นเพราะพนักงานสังเกตุเห็นปัญหาของลูกค้าที่โมเดลธุรกิจใหม่สามารถแก้ไขได้ เป็นเพราะ Model ธุรกิจใหม่ช่วยให้สามารถใช้ทรัพยากรณ์ กิจกรรม พันธมิตร ได้ดี ยิ่งขึ้นหรือแตกต่างไปจากเดิมเช่น การลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพ การสร้างแหล่งรายได้ใหม่ เป็นต้น ในเรื่องราวดังกล่าว พนักงานจะเราถึงกลไกการทำงานขององค์กร และรถธุรกิจปัจจุบัน เราแสดงให้เห็นว่าทำไมถึง ควรเดินหน้าไปสู่โมเดลธุรกิจใหม่

 

2 มุมของลูกค้า – ปัญหาของลูกค้า มุมมองของลูกค้าสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ทรงพลังได้ ให้คุณลูกค้ามาซักคน มาเป็นตัวเอกและเล่าเรื่องราวจากมุมมองของเธอ โดยแสดงให้เห็นถึงปัญหา ที่เธอต้องพบเจอและทำงานที่ เธอต้องทำให้สำเร็จ จากนั้นก็บรรยายว่าบริษัทของคุณ เสนอคุณค่าอะไรให้กับเธอ เรื่องราวบอก อาจบอกถึงสิ่งที่เธอได้รับ สิ่งนั้นตอบโจทย์ในชีวิตของเธออย่างไร และเธอยินดีจ่ายเงินให้กับสิ่งใด ให้เพิ่มสถานการณ์บีบคั้นและเร้าใจเร้าอารมณ์เข้าไปในเรื่องราว พร้อมทั้งอธิบายว่าบริษัทของคุณ ทำให้ชีวิตเธอ ง่ายขึ้นได้อย่างไร ตลอดจนใช้สหกรณ์และกิจกรรมอะไรบ้าง ความท้าทายในการเล่าเรื่องจากมุมมองของลูกค้าก็คือ การทำให้มันน่าเชื่อถือและดูไม่โอ้อวดเกินจริง

 

การทำให้อนาคตจับต้องได้

การเล่าเรื่องเป็นเทคนิคที่ยอดเยี่ยมในการทำให้เส้นแบ่งระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องแต่งรางเลือนไป ด้วยเหตุนี้ มันจึงเป็นเครื่องมืออันทรงพลัง ในการทำให้อนาคตแบบต่างๆ ดูจับต้องได้มากขึ้น ส่งผลให้คุณสามารถท้าทาย สภาพที่เป็นอยู่ หรือทำให้การนำโมเดลธุรกิจใหม่ มาใช้ดูสมเหตุสมผลประตูไม้สักบานคู่

 

การกระตุ้นความคิด

บางครั้งจุดประสงค์เดียวของการเล่าเรื่องก็คือการทักทายสภาพที่เป็นอยู่ขององค์กร โดยฉายภาพบรรยากาศการแข่งขันในอนาคต ที่โมเดลธุรกิจปัจจุบันถูกท้าทายอย่างหนัก หรืออาจถึงขั้นล้าสมัย การเล่าเรื่องในลักษณะดังกล่าว จะทำให้เส้นแบ่งระหว่างเรื่องจริง กับเรื่องแต่ง รางเลือนไป พร้อมทั้งแต่เช้าผู้ฟังไปสู่อนาคต มันจะสกัดจากความ คลาง แคลงใจเอาไว้ ปลูกฝังสำนึกของความเร่งด่วน และเปิดตาให้ผู้ฟัง ให้เห็นความจำเป็นที่จะต้องสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ นี่เป็นเรื่องราวที่สามารถเล่าได้ทั้งในมุมมองของบริษัทและลูกค้าราคาประตูไม้สัก

 

การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง

บางครั้งองค์กรรู้ว่าสมรภูมิการแข่งขันในอนาคตจะเป็นอย่างไร ในกรณีนี้ การเล่าเรื่องจึงมีเป้าหมายเพื่อแสดงให้เห็น ว่า โมเดลธุรกิจใหม่ นั่น จะช่วยให้องค์กรแข่งขันในสมรภูมิใหม่ได้อย่างไร เรื่องราวจะสกัดกั้น ความคราง แคลงใจไว้ชั่วคราว ตลอดจน ช่วย ให้ ผู้คน จินตนาการ ว่า Model ธุรกิจ ปัจจุบัน  ควรเปลี่ยนไปอย่างไร เพื่อให้องค์กรยังคงประสบความสำเร็จในอนาคต ตัวเอกของเรื่อง อาจเป็นลูกค้า พนักงาน หรือผู้บริหารระดับสูงก็ได้

ประตูไม้สัก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s