corporate leaders

กลุ่มลูกค้า

 

กลุ่มคนหรือองค์กรที่บริษัทต้องการเข้าถึงและตอบสนองความต้องการ

 

ลูกค้าคือหัวใจของโมเดลธุรกิจทุกประเภท หากปราศจากลูกค้า ที่นำมาซึ่งกำไร บริษัทไม่สามารถอยู่รอดได้ไปได้ ในระยะยาว ทั้งนี้เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้มากขึ้น บริษัทสามารถลูกค้าออกเป็นกลุ่มต่างๆกับความต้องการ พฤติกรรม คุณสมบัติอื่นๆ model ธุรกิจอาจกำหนดกลุ่มลูกค้ากลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่ม ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก องค์กรต้องตัดสินใจอย่างชัดเจนว่าจะตอบสนองต่อลูกค้า กลุ่มไหน จะเพิกเฉยต่อลูกค้ากลุ่มใด เมื่อตัดสินใจแล้วจึงจะสามารถออกแบบโมเดลธุรกิจให้สอดคล้อง กับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าราคาประตูไม้สัก

 

ลูกค้าจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆเมื่อ

1 พวกเขามีความต้องการและเหมาะสมกับโฆษณาที่แตกต่างกัน

2 การเข้าถึงพวกเขาต้องใช้ช่องทางการกระจายสินค้าและบริการที่ไม่เหมือนกัน

3 พวกเขาต้องการความสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนกัน

4 กำไรที่ได้จากพวกเขาไม่เท่ากันอย่างเห็นได้ชัด

5 พวกเขายินดีจ่ายเงินให้กับข้อเสนอในแง่มุมที่แตกต่างกัน

 

เรากำลังสร้างคุณค่าให้กับใคร ใครคือลูกค้าที่สำคัญที่สุดของเราประตูไม้สักแพร่

กลุ่มลูกค้ามีหลายประเภท ต่อไปนี้คือตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่ง

 

1 ลูกค้าวงกว้าง modelธุรกิจที่มุ่งเน้นตลาดวงกว้าง จะไม่เป็นลูกค้าออกเป็นกลุ่มต่างๆ การเสนอคุณค่า ช่องทางการกระจายสินค้าและบริการ และความสัมพันธ์กับลูกค้าจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้ากลุ่มใหญ่เพียงคนเดียว ซึ่งมีความต้องการและปัญหาเหมือนกัน model ธุรกิจประเภทนี้พบได้ในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

 

2 ลูกค้าวงแคบ โมเดลธุรกิจที่มุ่งเน้นตลาดวงแคบ จะผลิตสินค้าและบริการเพื่อกลุ่มลูกค้าที่เจาะจงเป็นพิเศษ การเสนอคุณค่าช่องทางการกระจายสินค้าและบริการ และความสัมพันธ์กับลูกค้าล้วนถูกปรับแต่งให้เหมาะสม กับความต้องการเฉพาะของตลาดวงแคบ โมเดลธุรกิจประเภทนี้มักพบในความสัมพันธ์ซัพพลายเออร์ ผู้ซื้อ ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จำนวนมาก ต้องพึ่งพาคำสั่งซื้อจากผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่เป็นอย่างมาก

 

3 ลูกค้าเป็นกลุ่ม บางโมเดลธุรกิจ มีการแบ่งกลุ่มตลาดต่างๆต้องการและปัญหาที่แตกต่างกันเล็กน้อย ยกตัวอย่างเช่น สาขาของธนาคารเครดิตสวิส มีการแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มเล็ก โดยคุณยายเป็นลูกค้าที่มีทรัพย์สินไม่เกิน 100,000 ดอลล่าร์ และ กลุ่มเล็ก เป็นลูกค้าฐานะร่ำรวย ซึ่งมีทรัพย์สินจนกว่า 500,000 ดอลล่าร์ ทั้งนี้ลูกค้าทั้งสองกลุ่มมีความต้องการ และปัญหา ที่ใกล้เคียงกัน แต่ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว การแบ่งเช่นนี้มีผลต่อส่วนประกอบอื่นๆ ของโมเดลธุรกิจ ของเครดิตสวิส เช่น การเสนอคุณค่า ช่องทางการกระจายสินค้าและบริการ ความสัมพันธ์กับลูกค้า และกระแสรายได้ ลองดูบริษัทไมโคร พรีซีซั่นซิสเต็มส์เป็นตัวอย่างก็ได้ บริษัทที่ เชี่ยวชาญในการออกแบบกลไกขนาดจิ๋ว และการวางระบบการผลิต แห่งนี้มีลูกค้า 3 กลุ่มได้แก่ อุตสาหกรรมนาฬิกาข้อมือ อุตสาหกรรมการแพทย์ และอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติสำหรับโรงงาน และมีการเสนอคุณค่าที่แตกต่างกันไปเล็กน้อยสำหรับลูกค้าในแต่ละกลุ่มประตูไม้สักบานคู่

 

4 ลูกค้าหลากหลาย model ธุรกิจที่มีลูกค้าหลากหลาย จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 2 กลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และมีความต้องการ และปัญหาที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2006 อเมซอนดอทคอม ตัดสินใจ สร้างความหลากหลายนอกเหนือจาก ธุรกิจค้าปลีกของตนด้วยการให้บริการ ระบบคอมพิวเตอร์แบบคลาว ซึ่งหมายถึงระบบจัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ และระบบ Server ตามการเรียกใช้ ดังนั้น บริษัทจึงเริ่มทำธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันออกไป นั่นคือ บริษัททั้งหลายที่ดำเนินกิจกรรมบนเว็บ พร้อมทั้งเสนอคุณค่าที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง เหตุผลเชิงกลยุทธ์ที่อยู่เบื้องหลังการสร้างความหลากหลายนั้น มาจากโครงสร้างพื้นฐานทางไอทีที่แข็งแกร่งของ อเมซอนดอทคอม ซึ่งสามารถใช้ร่วมกัน ในหมู่หน่วย ธุรกิจค้าปลีก และ หน่วยบริการระบบคอมพิวเตอร์แบบคราวที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมา

 

5 ลูกค้าหลายด้าน องกรณ์บางแห่งตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าสองกลุ่ม หรือมากกว่านั้น ซึ่งมีความแตกต่างกันแต่ต้องพึ่งพากัน ยกตัวอย่างเช่น บริษัทเครดิตแห่ง 1 ต้องการกลุ่มผู้ใช้บัตรเครดิตขนาดใหญ่ และต้องการกลุ่มร้านค้าที่ได้รับบัตรเครดิตขนาดใหญ่ด้วย ในทำนองเดียวกัน บริษัทที่ผลิตหนังสือพิมพ์แจกฟรี ต้องการถามผู้อ่านขนาดใหญ่เพื่อดึงดูดผู้ลงโฆษณา แต่ในขณะเดียวกันต้องการ ผู้ลงโฆษณาที่มาสนับสนุนต้นทุนการผลิต และการแจกจ่าย ด้วย บริษัทต้องการลูกค้าทั้งสองกลุ่ม เพื่อให้ โมเดลธุรกิจประสบความสำเร็จ

ประตูไม้สัก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s