Social Media Marketing social media power.


โซเชียลมีเดีย Marketing สื่อสังคมทรงพลัง

 

คำว่าโซเชียลมีเดีย หมายถึงสื่อต่างๆในสังคมออนไลน์ ที่ก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์2 ทาง หรือทูเวย์คอมมิวนิเคชั่น โดยผู้ใช้งานสามารถแบ่งปันความรู้ แสดงความคิดเห็นต่อข้อมูล และเค้าสัตว์ต่างๆจากกันได้ตลอดเวลา ด้วยเห็นดีโซเชียลมีเดีย จึงกลายเป็นช่องทางสำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจ หลายคนใช้ในการทำการตลาดที่ก่อให้เกิดผลดีมากมายหลายหลายด้านอาทิเช่น การทำให้แบนบริษัทของคุณเป็นที่รู้จัก ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโปรโมชั่นต่างๆแก่ลูกค้า ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการใจลูกค้าราคาประตูไม้สักช่วยหาลูกค้าเก่าไม่ให้ไปไหน ในขณะเดียวกันก็เรียกลูกค้าใหม่ให้ผ่านเข้ามา คลิกเข้าชมสินค้าได้ด้วย 

 

เหตุที่โซเชียลมีเดียมมัดใจนักการตลาดอยู่หมัด

 

การสำรวจล่าสุด สำรวจเกี่ยวกับความสำเร็จในการทำการตลาดบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก จากนักการตลาด จำนวน 3000 คนในปี 2013 พบว่า

นักการตลาดมากกว่าครึ่งทำการตลาดบนโซเชียลเน็ตเวิร์กนานกว่า 3 ปีและยืนยันว่าช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจได้ 62% บอกว่าการทำตลาดผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค ลดค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดได้ 78% บอกว่าช่วยเพิ่มจำนวนผู้ติดตามให้เข้ามาชมเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น ผู้เข้าร่วมการสำรวจทั้งหมดเห็นตรงกันว่า จะ หันมา ผลักดัน การกระทำ การตลาด บน โซเชียล เน็ตเวิร์ก ให้ มากยิ่งขึ้นประตูไม้สักแพร่ กว่าเดิมแม้ว่าการวิจัยนี้ จะเป็นการส่งสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างในต่างประเทศ แต่ก็ต้องยอมรับว่ากระแสการทำการตลาดบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก นั่นกำลังมาแรงฉุดไม่อยู่ ซึ่งนี่ก็เป็นผลมาจาก จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์โซเชียลมีดีที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากด้วย

 

ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 66,000,000 คน ขณะที่ผู้ใช้ อินเตอร์เน็ตมียีสิบห้า 1,000,000 คน และในจำนวนนี้ เป็นผู้ที่เข้าถึงโซเชียลเน็ตเวิร์คประมาณ 18 ล้านคน ซึ่งเว็บไซต์ที่นิยมได้แก่ Facebook 85% ทวิตเตอร์ 10% อินสตาแกม 5% ดังนั้นคุณจึงควรนำข้อมูลเหล่านี้มาเป็นตัวตัดสินใจในการทำการตลาดผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำการตลาดของคุณให้ที่สุด

 

ไปได้สวยด้วยโซเชียลมีเดีย

 

การทำการตลาดบนโซเชียลมีเดียมีหลากหลายรูปแบบร่วมกับการวาง กลยุทธ์ทางการตลาดที่แยบยลทางด้านการเลือกใช้สื่อ จุดประสงค์ในการใช้งาน และกำหนดกลุ่มเป้าหมาย จะช่วยให้ธุรกิจของคุณบรรลุวัตถุประสงค์ในด้านบวกหลายต่อหลายด้าน เพิ่มโอกาสในการขายในการ  ทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย นอกจากเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแล้ว เป็นการเพิ่มโอกาสในการขายสินค้า หรือบริการด้วย แต่ทั้งนี้ก็ต้องบูรณาการร่วมกับการวางแผนทางการตลาดอื่นๆ อาทิเช่น การวิเคราะห์สินค้าหรือบริการ การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การตั้งราคา หรือแม้แต่การจัดโปรโมชั่นองร่วมด้วย จะสามารถเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจของคุณได้ สำหรับกลยุทธ์การทำการตลาดบนโซเชียลมีเดีย คิดว่า เป็นพลได้มาก็คือแคมเปญต้องซ่า ต้องการส่งโค๊กที่ประทับ 80 ชื่อเล่น ประตูไม้สักบานคู่พร้อมคำชมสวยหล่อ ไว้บนกระป๋องเครื่องดื่ม เริ่มต้นจากการโฆษณาในโทรทัศน์เกี่ยวกับกระป๋องโค๊กที่มีชื่อต่างๆติดไว้ข้างๆกระป๋อง

ประตูไม้สัก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s